Vilkų Žiema fest 2023

Vilkų Žiema fest 2023

Looking forward to meet our Lithuanian brothers and sisters!
January 28th of 2023
Lithuania, Vilnius, Kauno 5, Kablys bar
Vilkų Žiema fest
https://www.vilkuziema.lt/

Word from a fest organizers:

Tiesiai iš karo vietos į Vilnių ruošiasi atvykti vieni iš Ukrainos metalo scenos įkūrėjų – NOKTURNAL MORTUM!
2014 m. grupė keliavo į Lietuva aidint sprogimams Maidano ginkluoto konflikto metu. Šį kartą istorija kartojasi, dar kraupesnėmis aplinkybėmis.
Grupės lyderis Knjaz Varggoth perduoda žinią: „Mes didžiuojamės, kad esame Ukrainos grupė! Matydamas savo tautos herojiškumą, patvarumą bei jos skausmą, kraują ir ašaras, daug ką supratau. Visa tai atsispindės naujoje NOKTURNAL MORTUM epochoje.“
Manome, kad lietuviams ši tematika yra puikiai suprantama ir pažįstama, todėl kviečiame palaikyti, klausyti, būti kartu!

+++

For a trip straight from a warzone to Vilnius is being arranged by one of the founders of the Ukrainian black metal scene – NOKTURNAL MORTUM!
In 2014 the band was coming to Lithuania while explosions were ringing during the Maidan conflict. The history repeats itself today with even more dire circumstances.
The band’s leader Knjaz Varggoth says: “We are proud to be a Ukrainian band! Having witnessed the heroism, endurance, pain, blood and tears of our nation, I have understood so much. All this will echo in the new NOKTURNAL MORTUM era.”
We believe that this theme is well familiar and understandable for Lithuanians, so you are very welcome to come, support, listen and stand together!